baner
Våra huvudprodukter är elektroforesceller, elektroforesströmförsörjning, blå LED-transilluminator, UV-transilluminator och gelavbildnings- och analyssystem.

SUPERIOR PROVLASTNINGSVERKTYG FÖR DYCP-38C

  • Överlägsen provladdningsverktyg

    Överlägsen provladdningsverktyg

    Modell: WD-9404(kat.nr.:130-0400)

    Denna enhet är för att ladda prov för cellulosaacetatelektrofores (CAE), papperselektrofores och annan gelelektrofores.Den kan ladda 10 prover på en gång och förbättrar din hastighet för att ladda prover.Detta överlägsna provladdningsverktyg innehåller en lokaliseringsplatta, två provplattor och en dispenser med fast volym (pipetter).